icon close
icon watertemperatuur Water 17.9°
icon bewaking Geen bewaking
icon aantal bezoekers Rustig
icon parking Open
logo Vrienden van Vosselare Put Abonnement

22/09/2022 Informatie over blauwalgen

Home > Nieuws > 22/09/2022 Informatie over blauwalgen

Publieksinformatie in verband met blauwalgen

Vooral in stilstaand, voedselrijk oppervlaktewater kunnen bij warm weer cyanobacteriën woekeren. Cyanobacteriën zijn bacteriën, ook wel eens blauwalgen genoemd, die drijvend aan het wateroppervlak een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag vormen op het water. Als deze laag dikker wordt en de algen dichter op elkaar drijven, sterven ze af en vormen ze een stinkende brij. Op dat ogenblik kunnen er massaal gifstoffen (toxines) vrijkomen, die vooral gevaarlijk zijn voor dieren die in of nabij het oppervlaktewater leven, zoals watervogels (eenden en ganzen) en vissen, maar ook mensen kunnen worden aangetast.

Omwille van mogelijke gezondheidsrisico's is het dus beter om niet te zwemmen, te baden of aan waterrecreatie te doen in water waarin blauwalgen voorkomen.

Symptomen bij de mens zijn: een geïrriteerde rode huid, jeuk, hoofdpijn, maagkrampen, misselijkheid, braken, diarree, koorts, een pijnlijke of rode keel, oorpijn, oogirritaties, loopneus of gezwollen lippen. De klachten beginnen binnen de twaalf uur na de blootstelling en houden ongeveer vijf dagen aan. Nadien verdwijnen ze meestal vanzelf. Bij twijfel kan best de huisarts worden geconsulteerd.

Vergiftigingen door blauwalgen komen alleen tot stand door inname van water via de mond. Het gif irriteert de huid wel, maar dringt er niet in door. Bij volwassenen doen ernstige vergiftigingen zich gelukkig zelden voor. Kleine kinderen echter zijn kwetsbaarder door hun lager lichaamsgewicht en hun sneller metabolisme, maar vooral omdat zij sneller en meer water binnenkrijgen. Dit geldt trouwens ook voor honden, omdat die altijd met open bek zwemmen.

Richtlijnen voor zwemmers:

  • de aanwezigheid van een blauwgroene drijflaag in de vijver moet steeds aan de exploitant gemeld worden;
  • zwemmen wordt ontraden, zeker aan beginnende sporters en aan kinderen
  • contact met eventuele drijflagen moet steeds worden vermeden;
  • het water in geen geval inslikken;
  • na het zwemmen grondig douchen;
  • gezondheidsklachten die optreden binnen de eerste 24 uur na het zwemmen of recreëren moeten steeds aan de exploitant gemeld worden en/of laat uw huisarts deze klachten melden bij het Agentschap Zorg en Gezondheid;
  • de aanwezigheid van dode vissen en/of watervogels moeten steeds aan de exploitant gemeld worden.

ARCHIEF

Terug naar overzicht

  2023

  2022


Heb je vragen over een artikel of wil je op de hoogte gehouden worden van ons nieuws stuur dan gerust jouw gegevens door naar info@anequi.be.