icon close
icon watertemperatuur Water 19.1°
icon bewaking Geen bewaking
icon aantal bezoekers Rustig
icon parking Open
logo Vrienden van Vosselare Put Abonnement

De V.Z.W. De Vrienden van Vosselare Put stelt zich tot doel iedereen de mogelijkheid te geven om te zwemmen en te recreëren in het openlucht zwemdomein aan de oude Leiemeander in Astene - Deinze. We zetten een zwemtraditie in Deinze voort, die meer dan 100 jaar bestaat.

Een korte historiek:

Twee verhalen doen de ronde over de site van Vosselare Put. Het eerste verhaal wil dat in de Middeleeuwen de klokken van de kerk van Vosselare door de dorpsbewoners in de bocht van de Leie werden verstopt voor plunderaars van religieuze gebouwen. Volgens een tweede verhaal was de site de officiële plaats waar de bewoners van Vosselare zich in periodes van waterschaarste mochten bevoorraden.

Er is een derde verklaring die verwijst naar het vroegere wegennet, dat de Kleine Pontweg via een pont met de Maaigemhoek verbond. Daar ligt (nog steeds) de Leiekant die via de Holdenweg rechtstreeks verbinding gaf met Vosselare dorp. De overkant van het water is grondgebied Bachte-Maria-Leerne.

1997 - verjonging en nieuw bestuur

In 1997 beslisten Lucien Lagrange, Oswald Vermaercke, Lucien Filliers en Edmond Minnens, om na 64 jaar inzet voor de club als zwematleten en actieve bestuursleden, zich definitief terug te trekken en het roer in handen te geven van jongeren met als eerste zware opdracht het bekomen van een milieuvergunning.

In juni 2001 verleende de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen aan de V.Z.W. De Vrienden van Vosselare Put een Klasse I milieuvergunning van 20 jaar, voor het exploiteren van een openlucht zwemgelegenheid op het domein aan de oude Leiemeander. Daarmee is het voortbestaan van Vosselare Put in haar huidige vorm voorlopig gewaarborgd.

Het bestuur is trots dat dit met eigen, beperkte, financiële middelen is gerealiseerd. We hebben de oevers versterkt, de riolering gemoderniseerd, de kleedkamers gerenoveerd en stellen tijdens de openingsuren een redder ter beschikking. Dit alles is gedaan binnen de eisen en verplichtingen die Vlarem II-wetgeving ons oplegt. We hebben getracht dit alles te bewerkstelligen zonder de specifieke sfeer, het natuurlijk karakter en het historisch kader eigen aan ons dierbaar stukje Deinze aan te tasten. De familie Gevaert heeft financieel ingestaan voor de renovatie van de riolering en enkele gebouwen. De V.Z.W. is huurder en stelt dit tegen zeer democratische prijzen ter beschikking van de zwemmers en de gemeenschap die wil recreëren. Wij verzorgen de uitbating en het onderhoud van de zwem- en recreatiefaciliteiten.

Deze vergunning was een noodzaak om het zwemmen aan Vosselare Put verder te kunnen bestendigen. Nieuwe investeringen en aanpassingen aan de infrastructuur zijn nodig om aan de voorwaarden van de milieuvergunning te blijven voldoen.

De laatste jaren heeft de vzw Vrienden van Vosselare Put zich vooral toegelegd op het verfraaien van het clubhuis en het installeren van een moderne keuken, volledig volgens de huidige normen.

Er is een mooi terras, waar 150 bezoekers kunnen genieten van een drankje en een beperkt menu.

Naast het verder onderhoud van het terrein, heeft de vzw geïnvesteerd in een nieuw systeem voor het afleveren van dag etiketten en abonnementen. Onze bezoekers kunnen nu online een jaarlijks abonnement nemen of hun abonnement verlengen en dit meteen ook betalen. De link vinden ze terug op onze website of via onze jaarlijkse elektronische nieuwsbrief.

Iedereen die de ligweide betreedt draagt een polsbandje, waardoor de aanwezige redder en toezichthouder weten dat de zwemmers via onze ingang zijn gekomen, hetgeen de controle op betaling efficiënter maakt.

Op onze website is een code-systeem geïnstalleerd dat steeds kan geraadpleegd worden. Tot 400 aanwezigen op de ligweide is de code groen, vanaf 401 wordt de code oranje en vanaf 501 aanwezigen wordt de code rood. Dan worden geen bijkomende bezoekers meer toegelaten.

Deze maatregel is genomen om het comfort en de veiligheid van onze bezoekers te verzekeren.

1980 - Oprichting V.Z.W. De Vrienden van Vosselare Put

Met de opkomst van de overdekte zwembaden verloren de zwematleten van de buitenzwemplaatsen de concurrentiestrijd met zwemmers die in de winter binnen konden trainen. White Star Deinze nam niet meer deel aan zwemcompetities en beperkte de activiteiten tot het organiseren van recreatief zwemmen aan Vosselare Put.

Vanaf 1973 konden de competitiezwemmers terecht in zwembad Palaestra in Deinze. Emile De Smet, ex-zwemmer, was de drijvende kracht om de trainingen voortaan daar te laten plaatsvinden.

Het bestuur besliste om een nieuwe VZW op te richten die zich uitsluitend zou bezig houden met het uitbaten van de openbare zwemgelegenheid ‘Vosselare Put’. Die was ondertussen als een officiële zwemplaats erkend. Om de kwaliteit van het zwemwater te controleren werden om de 14 dagen waterstalen genomen door de Gezondheidsinspectie. Die controle gebeurt inmiddels wekelijks.

Lucien Lagrange, de overgebleven stichters en zwemmers van White Star Deinze en de overige bestuursleden, stapten over naar de nieuwe VZW De Vrienden van Vosselare Put.

Op die manier konden zij die meer gericht waren op wedstrijdzwemmen hun clubactiviteiten verder zetten binnen de Zwemclub White Star, zonder een nieuwe club te moeten oprichten. Alleen Emile De Smet maakte deel uit van beide besturen. Gedurende een korte periode bleven de ‘Vrienden van Vosselare Put’ de ‘Zwemclub White Star’ ondersteunen. Deze ondersteuning is nu volledig afgebouwd omwille van de grote kosten waarmee de VZW Vrienden van Vosselare Put geconfronteerd werd om een milieuvergunning te bekomen. Ook het organiseren van toezicht met gediplomeerde redders is inmiddels verplicht.

1933 - ZWEMCLUB WHITE STAR DEINZE

In het clubhuis/café van Vosselare Put hangen diverse foto’s uit het rijke verleden van het domein. Er hangt onder andere een vergeelde foto uit 1892 met als onderschrift "Zwem-en Kruipersbond Deynze". Een uitsluitend mannelijk gezelschap poseert fier en zelfbewust in badpakken uit een lang vervlogen tijd. Het zijn deze mensen die de basis legden voor het huidige zwemparadijs en wiens kinderen en kleinkinderen ook nu nog in het bestuur zetelen.

In 1933 werd onder impuls van wijlen Astère Gevaert en zijn zwemvrienden zwemclub ‘White Star Deinze’ gesticht. De bedoeling was om deel te nemen aan zwemwedstrijden en ze ook zelf te organiseren aan Vosselare Put.

Astère Gevaert, erevoorzitter en ‘Stichter –Weldoener’, stelde zijn terreinen voor één symbolische frank ter beschikking aan de club. Lucien Lagrange werd voorzitter en zou dit blijven tot 1997. Georges Torck, Albert De Bussere, Emiel De Smet, Léon Van Puyvelde, Georges Callant, Gérard Lammerant en Carlos Van Hee waren ‘Stichters –Leden’. Tot zijn overlijden in 2001 was Lucien Lagrange erevoorzitter.

De gebouwen, opgetrokken in 1927 om er kippen te kweken (deze activiteit werd wegens niet rendabel vrij vlug gestopt), werden omgebouwd tot kleedhokjes. Tot 1987 zouden kinderen en schoonkinderen van het landbouwersgezin De Pestel, die in de onmiddellijke omgeving woonden, de terreinen onderhouden en de ‘kantine’ uitbaten.

Het water en de oevers aan de Oude Leie zijn eigendom van de overheid. De wegen zijn eigendom van de stad Deinze. De gronden met de ligweide, de kleedkamers en het gebouw zijn eigendom van de familie Gevaert. De familie staat volledig achter de doelstellingen van de vereniging en steunt deze op alle gebieden.